Bedrijfsmatig


Fokken en bedrijfsmatigheid roept nog steeds vragen op. Onderstaande geeft duidelijkheid.

 

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk, zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets al bedrijfsmatig te beschouwen. De indicaties zijn:

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
  • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
  • U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
  • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
  • U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een btw-nummer.
  • U adverteert.
  • U oefent de activiteiten uit om winst te maken.

Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Deze getalsmatige indicatie is, net zoals onder het Honden- en kattenbesluit, een richtsnoer. Beoordeling of er sprake is van bedrijfsmatigheid gebeurt in twijfelgevallen (bij minder dan 20 dieren) voor honden en katten ook aan de hand van hierboven genoemde indicaties.

Geen verschil Honden- en kattenbesluit

Het richtsnoer voor bedrijfsmatigheid van 20 honden en katten is hetzelfde als onder het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB). Onder het HKB kon echter ook een inrichting met minder dan 20 honden en katten bedrijfsmatig bezig zijn. Ook onder het HKB keken de toezichthouders en handhavers naar de feiten en omstandigheden van de situatie. De indicaties zijn een verduidelijking ten opzichte van het HKB, maar brengen geen verandering met zich mee. Deze indicaties zijn ook opgenomen omdat niet voor alle diersoorten waarvoor de regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren gelden, getalsmatige richtsnoeren te geven zijn.

Controle en handhaving

Met de op deze pagina genoemde indicaties en het richtsnoer van het aantal dieren beoordeelt u zelf of u wordt gezien als bedrijfsmatig houder van dieren. Bij een controle moet u, als u van mening bent hobbymatig bezig te zijn, zelf aannemelijk maken bij de inspecteur dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.