Fokkers Friesland

De fokkers aangesloten bij de Rasvereniging LSOHV zijn geselecteerd en bezitten een door de vereniging verstrekte kennelerkenning. Deze erkenning is een waarmerk die fokkers krijgen als ze voldoen aan de eisen met betrekking tot de huisvesting, de omgeving, de hygiënische omstandigheden en het welzijn van de dieren. * De bij de fokker geplaatste ster geeft aan dat deze fokker de Workshop Ster Fokker heeft gevolgd of de Basis Cursus Fokken en Houden van honden (BFH) of de oude cursus Kynologische Kennis 1 van de Raad van Beheer heeft behaald. De fokkers staan vermeld op alfabetische volgorde. Klik op de link website van de fokker voor meer informatie.

ODH kennel “fan Aylvazathe”  *
Britswert
Nederland
Fokker: Janet van Dijk-van den Berg

ODH kennel “ Van Dio’s Domein”
Ried
Nederland
Fokker: Saskia Sijbesma
Website ODH kennel Van Dio’s Domein

ODH kennel “fan Fryske grun”  *
Rottevalle
Nederland
Fokker: Hilliena Krans
Facebook ODH kennel fan Fryske grun

ODH kennel “from ZEW WILKA”
Hemelum

Nederland
Fokker: Gosca Sarnowiec
Website Zew Wilka

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.