Nestcontrole


De LSOHV registreert bij de aangesloten fokkers en leden de, volgens de richtlijnen van de LSOHV, geboren nesten. Het verdient enige uitleg waarom en hoe dit gebeurt.

Fokkers en leden sluiten zich aan bij de LangStokhaar en Oudduitse Herder Vereniging met een aantal doelen. Zo willen ze graag de afstamming van de honden vastleggen en fokken volgens een evenwichtig programma. Daarnaast biedt de LSOHV zowel aan de fokkers en leden als aan de toekomstige pup kopers een vorm van bescherming. Door gezamenlijk regels af te spreken wordt er van alles aan gedaan om een zo gezond mogelijk hondje af te leveren. Ook biedt deze handelswijze van de LSOHV bescherming aan haar fokkers en leden door een flink aantal zaken vast te leggen.

Geboren nesten worden gecontroleerd. Een door het bestuur geselecteerde afvaardiging bezoekt de fokker/het lid die een nestje heeft met het doel om samen (met de fokker) gegevens vast te leggen. Om te komen tot een betrouwbare database en stambomen is identificatie van de pups noodzakelijk. Daarom wordt de pup geïdentificeerd middels uitlezen van de chip welke bij de pup is ingebracht. Het nummer van deze chip wordt vermeld op de stamboom en is identiek aan het chipnummer dat is vermeld op het bij de pups behorende Europeesch Hondenpaspoort. Naast de controle van de officiële papieren en het uitlezen van de chip is er check op sociale en hygiënische omstandigheden. Als vereniging verwijzen wij geïnteresseerden in een pup naar de fokkers en het is daarbij van belang dat verwijzing in overeenstemming is met de werkelijke omstandigheden en daarnaast streeft de vereniging naar optimale omstandigheden waarin de pups worden geboren, opgroeien en worden gesocialiseerd.Tevens wordt er gekeken of er wordt voldaan aan het fokreglement van de LangStokhaar en Oudduitse Herder Vereniging.

De nestcontrole vindt plaats nadat de dierenarts de pups heeft geënt, gechipt, DNA heeft afgenomen en op gezondheid heeft gecontroleerd, normaal gesproken tussen de 6e en 8ste week. Naast de controle is ook de onderlinge band een belangrijk item en wordt het ook gezien als een bezoek dat als plezierig en leerzaam voor alle partijen moet worden ervaren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.