Workshop “Ster Fokker”


Het idee ontstond tijdens een bestuursvergadering en we waren er enthousiast over, het organiseren van een Workshop voor Fokkers en Dekreu-eigenaren.

Na het nodige denkwerk en overleg met de workshopleidster werd in september 2018 een start gemaakt met de Workshop ‘Sterfokker’ verzorgd door Wendy van Oosten van Show Dog Centre, gericht op het fokken van Oudduitse Herders.

1 november 2018 was een memorabele avond waarin de eerste certificaten werden uitgereikt aan de volgers van de Workshop.

Een fokker of dekreu-eigenaar van de LSOHV zou zich moeten kunnen onderscheiden door opgedane kennis en certificering. We starten eind 2021 weer met een vijftal workshops, deze keer verzorgd door Aschwin van der Horst, fokker en keurmeester, gericht op het fokken van Oudduitse Herders.

Onderdelen zullen zijn:
1e avond Exterieur en Beweging
2e avond Exterieur en Beweging vervolg
3e avond Exterieur en Beweging Vervolg
4e avond Genetica + Voortplanting
5e avond Genetica + Voortplanting, daarna uitreiking certificaten

De workshops worden gegeven op de volgende avonden (19.00-22.00 ongeveer):

26 augustus

2 september

16 september

30 september

7 oktober

Als locatie hebben we gekozen voor: Honden Centrum ‘t Haartje, Heiligenbergerweg 203 a, 3816 AJ te Amersfoort (met eventueel een uitwijk mogelijkheid naar de Camp in Woudenberg)

Deelnemers zullen na deelname aan de vijf avonden gecertificeerd worden en op de website wordt melding gemaakt van het feit dat de fokker of dekreu-eigenaar deze workshop heeft gevolgd. In principe wordt er geen vrijstelling verleend voor een onderdeel omdat het een workshop betreft waarbij van alle deelnemers wordt verwacht dat ze gezamenlijk aan het werk gaan op een bepaald onderwerp en dat vervolgens presenteren. Bij verzuim door omstandigheden zoals ziekte zal er maatwerk worden toegepast (overleg workshopleider en bestuur). Het principe is samendoen want dat geeft binding en verbreding van kennis of anders gezegd, je kunt ook van elkaar leren.

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het volgen van de workshops, namelijk een bijdrage van € 50,– voor de vijf avonden. De vereniging zal voor elke deelnemer tevens € 50,– subsidiëren omdat we ervan overtuigd zijn dat uiteindelijk het fokken naar een hoger niveau wordt getild waardoor uiteindelijk de honden en de nieuwe eigenaren er baat bij hebben.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar bestuurslid evenementen Esmee van Beek, evenementen@lsohv.nl. Deze workshop is voorbehouden aan leden van de LSOHV.
Er zal een factuur worden gestuurd alsmede de indeling en bijzonderheden van en over de cursus. Bij niet deelnemen zal er geen restitutie plaatsvinden. De cursus zal interactief zijn waarbij wellicht een laptop, tablet of smartphone handig kan zijn. In overleg met de workshopleider zal bepaald worden hoeveel mensen deel kunnen nemen. Voor deelname geldt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.