Verwantschap


Verwantschapscoëfficiënt

De op stamboom (database ZooEasy, stamboom) gebaseerde COI’s,  is een statistische gevolgtrekking op basis van de waarschijnlijkheid van het erven van een percentage van het genoom van een voorouder. Embark biedt een nauwkeuriger genetisch COI (coefficient of inbreeding). COI evalueert hoe verwant de ouders van een hond zijn; genetisch gezien vertaalt dit zich in hoe vergelijkbaar de ene set chromosomen van een hond is met de andere. Onthoud dat honden één set chromosomen van elke ouder erven.

Embark gebruikt meer dan 200.000 markers om segmenten van chromosomen te identificeren die hoogstwaarschijnlijk zijn geërfd van een gemeenschappelijke voorouder.

Ter vergelijking: tests die slechts kleine delen van het genoom evalueren, of homozygositeit (cq. gelijkheid) schatten op basis van “identiteit per toestand”, kunnen lange inteeltsporen (soms hele chromosomen) missen. Met meer dan 200.000 markers verspreid over het genoom, onthult de DNA Embark test lange (en korte) inteeltsporen, waardoor u de meest nauwkeurige COI-schatting krijgt die mogelijk is voor uw hond.

Wanneer nauw verwante honden paren, wordt dit gedefinieerd als inteelt. “Inteelt is de paring van individuen of organismen die genetisch nauw verwant zijn, wat resulteert in verhoogde homozygositeit en bijgevolg een toename van het optreden van recessieve eigenschappen”,

“Dit kan leiden tot inteeltdepressie: verminderde biologische fitheid van de populatie.”

Een Embark DNA-test stelt een hondeneigenaar in staat om meer te weten te komen over het ras, de afkomst, de gezondheid, het COI  van zijn hond door middel van een eenvoudig wanguitstrijkje. Met een DNA-genotyperingsplatform van onderzoekskwaliteit kijkt Embark naar meer dan 250 rassen en meer dan 175 genetische gezondheidsproblemen en -eigenschappen, waarvan 11 voor de (Oud)Duitse herder specifiek. Embark biedt ons ook de mogelijkheid tot ouderschapsverificatie en heeft veterinaire genetici in dienst om vragen van klanten te beantwoord. Ook werkt Embark samen met Cornell University College of Veterinary Medicine.

Toelichting

De verwantschapscoëfficiënt tussen twee dieren geeft aan in hoeverre deze twee dieren genetisch op elkaar lijken. Een verwantschapscoëfficiënt van nul betekent dat dieren genetisch helemaal niet op elkaar lijken. De verwantschapscoëfficiënt tussen twee dieren die op geen enkele manier familie van elkaar zijn is daarom gelijk aan nul. De verwantschapscoëfficiënt tussen twee eeneiige tweelingen is gelijk aan één, omdat eeneiige genetisch identiek zijn.
De verwantschapscoëfficiënt tussen twee dieren hangt af van het aandeel van de genen dat deze dieren gemeenschappelijk hebben. De verwantschapscoëfficiënt tussen vader en dochter is bijvoorbeeld gelijk aan 0.5 omdat de vader de helft van zijn genen doorgeeft aan zijn dochter. (De ander helft van de genen van de dochter komt nl. van de moeder). Om dezelfde reden is de verwantschapscoëfficiënt tussen moeder en dochter ook gelijk aan 0.5 en is de verwantschapscoëfficiënt tussen grootmoeder en dochter gelijk aan 0.25 . De verwantschapscoëfficiënt tussen volle broers/zussen is gelijk aan 0.5. Volle broers/zussen krijgen van elke ouder de helft van hun genen, maar niet precies dezelfde helft. Gemiddeld hebben volle broers/zussen voor 50% dezelfde genen.
In statistische zin kan de verwantschapscoëfficiënt tussen twee dieren worden opgevat als het aandeel van de genetische variatie dat deze dieren gemeenschappelijk hebben. Stel, een kenmerk (bijvoorbeeld lichaamsgewicht) heeft een erfelijkheidsgraad van 0.3. Dit betekent dat van de totale variatie die je waarneemt tussen dieren 30% veroorzaakt wordt door erfelijke verschillen tussen dieren. Het aandeel van de totale variatie dat twee volle broers/zussen gemeenschappelijk hebben wordt bepaald door hun verwantschapscoëfficiënt en de erfelijkheidsgraad. In dit voorbeeld hebben ze 0.3 × 0.5 = 0.15 = 15% van de totale variatie gemeenschappelijk.
Dit betekent dat volle broers/zussen 15% van de verschillen die je waarneemt tussen dieren gemeenschappelijk hebben. Bijvoorbeeld, als één van beide zwaarder is dan gemiddeld, dan verwacht je ook dat de ander zwaarder is dan gemiddeld, maar dat weet je niet zeker omdat er nog 85% van de variatie is die de dieren niet gemeenschappelijk hebben.

Samenstelling Verwantschapscoëfficiënt;
ééneiige tweelingen 100%
broers met volle zus 50%
vader-dochter of moeder-zoon 50%
broer met half zus 25%
nakomeling-grootouder 25%
oom-nicht of tante neef 25%
dubbele neef-nicht1 25% *
enkele neef-nicht2 12,5% **
dier-overgrootouder 12,5%

* Dubbele neef-nicht is een combinatie waarbij zowel de vaders volle broers zijn en de moeders tevens volle zusters.
** Enkele neef-nicht is een combinatie waarbij slechts twee van de vier ouders volle broers dan wel zussen zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.