Keurklasse en Kennelerkenning


LSOHV Over Keurklasse en Kwaliteit Fokkers

Fokkers hebben verschillende redenen om te fokken. De een wil graag de kwaliteit van het ras verbeteren, de ander wil het gewoon eens meemaken een nestje te hebben. Er zijn fokkers die er hun broodwinning van maken en er zijn fokkers die slechts een paar nesten willen. Veel verschillende redenen om een nestje te krijgen dus.

De LSOHV maakt zich sterk voor het breed fokken. Een belangrijk punt daarbij is om de fokdieren en hun nakomelingen zo goed mogelijk te volgen gedurende hun leven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen fokdieren met een stamboom van de Raad van Beheer of een afstammingsbewijs van de eigen of een andere rasvereniging. Om een goed inzicht te hebben en te houden in inzet van ouderdieren heeft de vereniging de beschikking over een uitgebreide database. In deze database worden honden geregistreerd van zowel binnen als buiten de vereniging.

De LSOHV kent, in het kader van breed fokken, drie keurklassen: 

Keurklasse A (voorheen 1):
Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor de LSOHV fokgeschikte teef en een volledig door een Nederlandse vereniging fokgeschikt verklaarde reu.

Keurklasse B (voorheen 1):
Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor de LSOHV fokgeschikte teef en een volledig door een Buitenlandse vereniging fokgeschikt verklaarde reu.

Keurklasse C (voorheen 2):
Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor de LSOHV fokgeschikte teef en een Buitenlandse reu die niet is aangekeurd maar wel voldoet aan de overige eisen van het fokreglement en waarbij toestemming is verleend door het bestuur.

De LSOHV wil graag transparant en duidelijk communiceren. Zij kiest er voor om kenbaar te maken op de afstammingsbewijzen en op haar website of de honden vallen onder Keurklasse A, Keurklasse B of keurklasse C. Nogmaals, dit is expliciet géén waardeoordeel betreffende de hond. Binnen de LSOHV lopen honden met Keurklasse B of C die zowel Nationaal als Internationaal Kampioen zijn.

Kwaliteit Fokker:

Fokkers kunnen zich onderscheiden. Dat kunnen zij doen door zich aan te sluiten bij een Rasvereniging. Dat een fokker is aangesloten bij een Rasvereniging impliceert dat de fokker vrijwillig voldoet aan strenge eisen.
De fokkers aangesloten bij een Rasvereniging kunnen een Kennelerkenning overleggen. Deze erkenning is een Keurmerk die fokkers krijgen als zij voldoen aan de eisen met betrekking tot de huisvesting, de omgeving, de plaats waar het nest opgroeit en het welzijn van de dieren. De kennelerkenning zegt iets over de fokker, niet over de combinatie waarmee gefokt wordt. Bij het aanmelden van een nieuwe kennel wordt er ter plaatse een beoordeling gedaan. Deze beoordeling wordt bij steekproef herhaald.
Mocht blijken dat een fokker niet meer voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor de erkenning, zullen de bevindingen direct met de fokker besproken worden. Is de fokker niet voornemens om alsnog aan de eisen te voldoen zal het Bestuur zich beraden over de te nemen stappen. Denk daarbij aan het intrekken van de kennelerkenning en vermelding daarvan op de website van de LSOHV.

Heeft u na het lezen van dit stuk nog vragen over de Keurklasse of de Kennelerkenning, neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Zij helpen u graag verder!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.