Fokkers info


Kennelerkenning

Een fokker die voldoet aan alle eisen en regels van het LSOHV fokbeleid, zoals deze gesteld zijn in het fokreglement zie statuten en reglementen, krijgt een Kennel Erkenning als bewijs hiervan. Als een fokker zich bij de LSOHV aanmeldt om onder de vlag van de LSOHV te willen gaan fokken, maakt het bestuurslid Fokbeleid een afspraak met de betreffende fokker. De fokker en het bestuurslid vullen samen het aanvraagformulier in. Na beoordeling wordt bij goedkeuring de LSOHV Kennel Erkenning afgegeven. Een LSOHV erkende fokker fokt uitsluitend en alleen voor de LSOHV en niet voor een andere vereniging. Dekreuen kunnen echter ingeschreven -en ook ingezet- worden bij meerdere verenigingen.

Aanvraag Certificaat van Fokgeschiktheid

Om met uw reu of teef te kunnen fokken via de LSOHV kunt u uw herder laten aankeuren voor fokgeschiktheid. Als aan alle voorwaarden is voldaan, dan ontvangt u voor uw reu of teef een LSOHV Certificaat van Fokgeschiktheid. Zie de pagina’s “Aankeuring uitleg” en “Aankeuring planning“. Als uw reu of teef reeds eerder is aangekeurd bij een Nederlandse vereniging dan kan om een overname van deze aankeuring worden gevraagd middels het formulier Aanvraag Overname Fokgeschiktheid op de pagina formulieren en folders. De eerder afgegeven fokgeschiktheid wordt dan getoetst aan de eisen van de LSOHV. Bij twijfel wordt er een gratis aankeuring aangeboden om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Daarmee kan worden bepaald of de eerder afgegeven Fokgeschiktheid (welke bij een andere vereniging is verricht) wordt overgenomen. Wordt aan alle eisen voldaan dan krijgt u een LSOHV Certificaat van Fokgeschiktheid.

Voorgenomen dekking

Een LSOHV fokker/lid dient een voorgenomen dekking te melden aan het bestuurslid Fokbeleid. Ten minste 14 dagen vooraf aan de dekking maar het liefst ongeveer twee maanden voor de te verwachten loopsheid van de teef. U kunt dit melden middels het formulier Voorgenomen dekking op de pagina formulieren en folders. Een LSOHV fokker/lid kan altijd advies aanvragen over de gekozen combinatie en de afstammingslijnen. Men kan hiervoor het Aanvraagformulier verwantschap combinatie gebruiken. De uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid om met de gekozen combinatie te gaan fokken ligt altijd bij de fokker/het lid zelf.

Dekaangifte reu en teef

LSOHV fokkers/leden en eigenaren van LSOHV dekreuen dienen binnen 14 dagen na de laatste dekking, middels het aangevulde formulier Voorgenomen dekking/dekmelding op de pagina formulieren en folders, de LSOHV op de hoogte te stellen van deze dekking. Fokkers die via de Raad van Beheer fokken kunnen volstaan met het inzenden van een kopie van de dekaangifte welke de Raad van Beheer eist. Pas nadat de dekaangifte is ontvangen, wordt de te verwachte nestvermelding bij de Pupinfo op de LSOHV website vermeld.

Geboorte melding

Zodra bekend is of de teef drachtig is (een gedekte teef kan vanaf ongeveer 25 a 27 dagen na de dekking door een dierenarts op drachtigheid gecontroleerd worden), dient het bestuurslid Fokbeleid, mail fokbeleid@lsohv.nl, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht. De Pupinfo op de LSOHV website kan dan worden aangepast. Binnen 8 dagen na de geboorte van de pups dient de eigenaar van de teef het formulier Geboorte melding op de pagina formulieren en folders naar het bestuurslid Fokbeleid in te sturen. Zodra de geboortemelding is ontvangen, wordt de Pupinfo op de LSOHV website aangepast. Alle pups dienen op volgorde van geboorte gemeld te worden (ook overleden of doodgeboren pups). Na 6 weken de puppen laten enten, chippen en dna af laten nemen.
Fokkers die via de Raad van Beheer fokken kunnen volstaan met het inzenden van een kopie van de geboorteaangifte welke de Raad van Beheer eist. Zij krijgen daarna via de Raad van Beheer de ‘chippers’ aan huis. De Raad van Beheer chipper zal het nest ‘aftekenen’ en de LSOHV ontvangt hier ook graag een kopie van. Als de pups worden geënt ontvangt de LSOHV ook graag een afschrift met handtekening van de dierenarts. Deze fokkers ontvangen via de Raad van Beheer officiële FCI stambomen voor de pups.

Nestcontrole

Tijdens de nestperiode van elke teef volgt er vanuit de LSOHV een nestcontrole. Deze nestcontrole vindt plaats nadat de dierenarts de pups heeft geënt, gechipt en DNA heeft afgenomen, meestal tussen de 6e en 8ste week. Het formulier nestregistratie, mede door de dierenarts ingevuld en ondertekend, wordt met de nestcontroleur meegegeven.
Indien bij de nestcontrole nog niet alle eigenaren bekend zijn, worden deze gegevens z.s.m. doch uiterlijk 2 maanden na de nestcontrole opgegeven.
Fokkers die via de Raad van Beheer fokken worden gecontroleerd door de Raad van Beheer maar kunnen op verzoek ook vanuit de LSOHV een nestcontrole krijgen.

Stamboom

De fokker verstrekt z.s.m. de DNA certificaten van de pups om de stambomen op te maken.
De fokker/het lid ontvangt de LSOHV stamboom van zijn pups tussen de 8 tot 12 weken na geboortemelding tenzij nog niet alle benodigde stukken zijn ontvangen. Men kan de ontvangen stambomen na eigen controle zelf naar de desbetreffende eigenaren van de pups doorsturen.

Raad van Beheer fokkers ontvangen alleen de FCI stamboom via de Raad van Beheer.

Leden

De fokker/het lid kan/mag de nieuwe pup-eigenaren tegen een gereduceerd tarief voor het eerste jaar lid maken van de LSOHV. In dit geval betaalt de fokker/het lid voor dit eerste jaar de contributie van de nieuwe eigenaar tegen lagere kosten. Zo wordt de nieuwe eigenaar op een leuke manier bij de Vereniging betrokken.

Overlijden

Als pups, fokteef of dekreu overlijden dient de LSOHV hiervan op de hoogte te worden gesteld door melding aan het bestuurslid Fokbeleid, mail fokbeleid@lsohv.nl. Op deze manier kan de LSOHV de fok-populatie volgen waardoor het mogelijk wordt om erfelijke afwijkingen en/of ziektes te signaleren.

Terugtrekking uit fok

Wanneer een bij de LSOHV geregistreerde fokgeschikte teef of dekreu wordt teruggetrokken uit de fok dient het bestuurslid Fokbeleid, mail fokbeleid@lsohv.nl, hiervan op de hoogte te worden gesteld. De teef of dekreu zal dan uit het fokprogramma gehaald worden.

Website 

De website van de LSOHV wordt, indien nodig, dagelijks bijgewerkt met informatie. Fokkers worden met naam en toenaam op de fokkerspagina geplaatst met link naar hun eigen website. Zo maakt de LSOHV reclame voor eigen LSOHV fokkers.
Zodra er een dekmelding bekend is, wordt de desbetreffende combinatie van de fokteef/dekreu gemeld bij de Pupinfo met een link naar de fokker. Bij dracht en geboorte wordt deze informatie zo spoedig mogelijk aangepast. Dit kan potentiële pupkopers helpen tijdens hun zoektocht naar een pup.

Van de LSOHV fokker wordt verwacht dat ze een LSOHV link op hun eigen website plaatsen en een vermelding van collega LSOHV fokkers.

De kosten verbonden aan het fokken via de LSOHV staan vermeld op de pagina Kosten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.