PETscan: Diagnostische populatiegegevens

 

Een van de instrumenten om rasproblematiek in beeld te brengen is PETscan

 

Dierenartsen van de Universiteit Utrecht werken hiervoor samen met dierenartsenpraktijken in het hele land.
Het Expertise Centrum werkt onder andere samen met het Ministerie van Economische Zaken, de KNMvD/GGG en de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Ook is er goede samenwerking met het Centrum Evidence Based Veterinary Medicine van de faculteit Diergeneeskunde.

PETscan is een landelijke database in beheer bij het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de Universiteit Utrecht.
Met deze database bundelt men de diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kan men meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn.
Voor gesignaleerde problemen wordt een fokkerijadvies gemaakt.
Voor de ernstige problemen zal men DNA-tests ontwikkelen, met als resultaat:
* een vroege diagnose;
* het fokken van zieke nakomelingen kan worden voorkomen
* een snellere en betere behandeling

In de landelijke database worden de volgende gegevens geregistreerd:
* diagnose
* geboortedatum
* het ras
* het geslacht
* het gewicht
* het chipnummer
Naam en adresgegevens van de eigenaar worden niet geregistreerd zodat privacy is gewaarborgd.

Ook de Oudduitse Herder staat als ras vermeld op de lijst van PETscan.

Wat kunnen we hiermee als vereniging, fokkers en eigenaren van Oudduitse Herders?

Er doen al heel wat dierenartsenpraktijken mee maar het zou enorm helpen als de fokkers en eigenaren van Oudduitse Herders zelf aan hun dierenarts willen vragen mee te doen en te registreren. Deelname is gratis, qua tijdsbesteding kost het de dierenarts maar een paar seconden per patiënt en de privacywetgeving is volledig gewaarborgd. Hoe hoger de dekking, des te waardevoller de PETscan.
Deelnemende praktijken ontvangen alle adviezen en belangrijke resultaten van het ECGG aan rasverenigingen. Fokkers kunnen daardoor op topniveau begeleid worden.
Wij als vereniging houden “vinger aan de pols” bij het ECGG voor wat betreft de gesignaleerde en ernstige problemen binnen ons ras.

 

Klik hier voor meer informatie van het ECGG

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.