Kosten

 

Contributie € 25,- *
Contributie Gezinslid €  5,- **
Aankeuring € 25,-
Certificaat van Fokgeschikheid € 15,-
KennelErkenning € 25,-
Stamboom per hond € 15,-
Duplicaat stamboom per hond € 15,-
Nestcontrole € 3,– per pup
met een minimum van € 15,–
 

 
*lidmaatschap kosten bij opgave in de periode van:
1 januari t/m 30 juni € 25,-
1 juli t/m 31 oktober € 12,50
na 1 november € 25,- inclusief het opvolgende jaar (14 maanden)

** Lidmaatschap kosten bij opgave in de periode van:
1 januari t/m 30 juni € 5,-
1 juli t/m 31 oktober € 2,50
na 1 november € 5,- inclusief het opvolgende jaar (14 maanden)

Pupkopers kunnen via hun fokker een LSOHV lidmaatschap ontvangen voor het eerste jaar.
Dit lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een normaal lidmaatschap tenzij het door de pupkoper tijdig wordt opgezegd.
De fokker betaalt de gereduceerde contributie van € 10,- per jaar rechtstreeks aan de LSOHV.

Lidmaatschap kosten bij opgave in de periode van:
1 januari t/m 30 juni € 10,-
1 juli t/m 31 oktober € 5,-
na 1 november € 10,- inclusief het opvolgende jaar (14 maanden)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.