Nederlands Kampioenschap LSOHV

Per 1 januari 2017 bestaat er de mogelijkheid om LSOHV Nederlands Kampioen te worden

Om dit te kunnen worden, gelden de volgende regels:

De hond dient een totaal aantal punten te behalen van 12

Deze punten kunnen als volgt behaald worden:
Best In Show bij een nationale of internationale show met kwalificatie Uitmuntend                                              5 punten
Beste Reu of Beste Teef bij een nationale of internationale show met kwalificatie Uitmuntend                           4 punten
1ste plaats bij jeugd of hogere klasse bij een nationale of internationale show met kwalificatie Uitmuntend   3,5 punten
2de plaats bij jeugd of hogere klasse bij een nationale of internationale show met kwalificatie Uitmuntend    3 punten
3de plaats bij jeugd of hogere klasse bij een nationale of internationale show met kwalificatie Uitmuntend    2,5 punten
Uitmuntende uitslag bij jeugd of hogere klasse bij een een nationale of internationale show                              2 punten

Beste Baby of Pup bij een nationale of internationale show met kwalificatie Veelbelovend                                  3 punten
1ste plaats bij baby of pup bij een nationale of internationale show met kwalificatie Veelbelovend                   2,5 punten
2de plaats bij baby of pup bij een nationale of internationale show met kwalificatie Veelbelovend                    2 punten
3de plaats bij baby of pup bij een nationale of internationale show met kwalificatie Veelbelovend                    1,5 punten
Veelbelovende uitslag bij baby of pup bij een nationale of internationale show                                                      1 punt

Zodra de hond 12 punten heeft behaald, dienen de keurrapporten met showdatum na 1 januari 2017 bij de secretaris van de LSOHV te worden ingeleverd waarna, na controle en goedkeuring, het LSOHV Nederlands Kampioenschap wordt afgegeven.
Let op! Er dienen minimaal 2 keurrapporten van de LSOHV te worden ingediend.
Let op! Onder een nationale of internationale show wordt een show verstaan georganiseerd door een erkende rasvereniging.

Voor een hond wordt éénmalig het LSOHV Nederlands Kampioenschap toegekend.

Bij het LSOHV Nederlands Kampioenschap behoort een mooie prijs met als inscriptie de naam van de hond en het jaartal van toekenning alsmede een certificaat. De prijs wordt uitgereikt op de eerstvolgende LSOHV show mits uiterlijk 2 weken voor deze show opgegeven.

Het bestuur van de LSOHV behoudt zich het recht voor om in de toekomst wijzigingen in de puntentelling aan te brengen.
Bij twijfel over punten beslist het bestuur van de LSOHV.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.