Geschillencommissie


De geschillencommissie is een door de Algemene Leden Vergadering van de LSOHV ingestelde commissie bestaande uit 3 gekozen leden. Zij staan borg voor onafhankelijke adviezen waarop het bestuur van de LSOHV een besluit kan nemen. De geschillencommissie buigt zich over geschillen de LSOHV aangaande en waarbij het bestuur een onafhankelijk advies wenst.

Een onderzoek door de geschillencommissie start met een schriftelijke opdracht welke door het bestuur is geformuleerd.
De geschillencommissie stelt vervolgens een onderzoek in op basis van de verstrekte informatie en past hoor en wederhoor toe, zodat betrokken partijen naar de geschillencommissie kunnen reageren op het gemelde geschil. Na het onderzoek geeft de geschillencommissie een schriftelijk advies.

Het bestuur is gehouden aan de statuten maar zal het advies van de geschillencommissie zwaar laten wegen in het eindoordeel. Het bestuur legt haar genomen besluit aangaande geschillen voor aan de Algemene Leden Vergadering.

De geschillencommissie bestaat uit:

Bestaat niet meer !!!!!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.