Lezingen


Presentatie 18 januari 2015 door Ir. Ed.J. Gubbels, KC Zwolle

Bij het ontbreken van gespecialiseerde opleidingen voor gezelschapsdieren studeerde de geneticus en fokkerijspecialist Ir. Ed.J. Gubbels, na zijn opleiding bij de HAS in den Bosch, Zoötechniek aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. In dit bolwerk van nòg efficiënter diergebruik, was weinig ruimte voor die andere benadering van ‘dieren houden’: omwille van de dieren zelf, omwille van het genoegen dat ze mensen geven. “Mooie en bijzondere dieren fokken geeft vreugde en voldoening in het leven van mensen. Het is onze dure plicht ervoor te zorgen dat de dieren die wij fokken, ook ‘vreugde’ aan hùn leven kunnen beleven.”

Ed Gubbels vraagt al tientallen jaren aandacht voor een verantwoord fokkerijbeheer van populaties van gezelschapsdieren en waarschuwt telkens weer voor de gevolgen van overselectie en inteelt voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. De voorbeelden komen meestal uit de rashonden- en raskattenfokkerij, de spelregels zijn echter voor alle diersoorten gelijk.
Op 18 januari 2015 hebben wij de heer Ed.J. Gubbels bereid gevonden een presentatie te verzorgen over fokkerij en wijs fokbeleid. Tevens werd er aandacht besteed aan de nieuwe wettelijke regels voor fokkers en uiteraard was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

DLezing 18-1-15e bijeenkomst werd bijgewoond door 26 fokkers waarvan 15 fokkers van ODH’s van diverse verenigingen, en vele andere belangstellenden. 

Het was een geslaagde middag, met genoeg stof tot nadenken voor de aanwezigen. De aanwezigen hebben een persoonlijke email ontvangen met het gepresenteerde materiaal. 

In verband met copyrights is het niet mogelijk het materiaal ter beschikking te stellen op onze website. Een groot woord van dank voor Dhr E.J. Gubbels voor een middag boeiende materie.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.