DNA


Algemeen

Het algemeen beeld der Kynologie, met voorop de Raad van Beheer, laat zien dat afkomst, registratie en in de toekomst genetische bepaling van erfelijke ziekten alsmede de advisering op het gebied van de fokkerij bepalend gaan worden.

Sinds januari 2015 heeft de LSOHV afname en registratie van DNA voor puppen al verplicht gesteld en vanaf april 2016 is de afname en registratie van DNA voor dieren die na deze datum door de LSOHV voor de fok werden aangekeurd en goedgekeurd al verplicht.

Vanaf 1 november 2022 is afname en registratie van Embark DNA van honden die binnen de LSOHV worden gebruikt voor de fok of worden gefokt verplicht. Het Embark DNA profiel zal gebruikt worden voor bewijs van afstamming en voor nader onderzoek van gezondheid en vererving binnen het ras. Van een DNA afname zal een aantekening worden gemaakt in de database ZooEasy van de LSOHV.

Vanaf 1 januari 2020  moet voor iedere geboren pup het DNA worden vastgelegd en een DNA afstammingscontrole plaatsvinden. Dit impliceert dat ook van de ouderdieren het DNA moet zijn vastgelegd bij labs die volgens ISAG werken. Deze profielen zijn onderling uitwisselbaar en bruikbaar.

De LSOHV verplicht bovenstaande ten eerste om eventuele twijfel ten aanzien van de afstamming te kunnen bewijzen, maar ook om in een later stadium de gezondheid van onze LangStokhaar en Oudduitse Herder te kunnen bestuderen en beïnvloeden.

DNA dient afgenomen te worden door een dierenarts. De keuze om de dierenarts de afname te laten doen ligt in het feit dat de dierenarts een medische eed heeft afgelegd en rechterlijk gezien er dan sprake is van wettig en overtuigend bewijs.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.