Sectie

 

Het fokken van een nestje is een mooie maar intensieve verantwoordelijkheid en helaas komt het wel eens voor dat pups voor, tijdens of na de geboorte komen te overlijden. In sommige gevallen is de oorzaak van het overlijden bekend maar in de meeste gevallen blijft deze vaag en onduidelijk.

Aangezien gezondheid binnen onze vereniging een belangrijke plaats heeft, bieden wij fokkers de mogelijkheid om op kosten van de vereniging de overlijdensoorzaak van pups te laten onderzoeken. Dit kan door middel van sectie bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en gaat altijd via en in overleg met de eigen dierenarts. Bij het overlijden van meerdere pups binnen één nest zal de dierenarts beslissen of het voldoende is om één pup te laten onderzoeken of dat er meer pups onderzocht dienen te worden. In principe geldt deze regeling voor de eerste acht weken dat de pups bij de fokker verblijven.
Als vanzelfsprekend ontvangen wij graag de uitslag van het sectie onderzoek om zo te kunnen monitoren wat de oorzaken zijn van het overlijden van pups. Deze uitslag kun je, of in overleg met de dierenarts, sturen naar gezondheid@lsohv.nl 

Wanneer u als LSOHV-fokker onverhoopt te maken krijgt met het overlijden van pups, kunt u contact opnemen met Monique van Assen, bestuurslid fokbeleid, +31 (0)6 20339557. Monique zal in overleg met het bestuur de financiële vergoeding vaststellen. Daarnaast zal Roeline van Bragt, bestuurslid gezondheid, eventueel contact met u opnemen voor vragen of onduidelijkheden.

Wat is sectie? Dat kunt u lezen in de informatiefolder van het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) van de Universiteit Utrecht. Zie de link voor deze informatiefolder: www.uu.nl/sites/default/files/dgk_vpdc_sectie.pdf. Daarnaast is er op de website van het VPDC nog meer informatie te vinden over sectie: www.uu.nl/onderzoek/veterinair-pathologisch-diagnostisch-centrum/informatie-voor-diereigenaren.

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.