Embark


Er gaat wat veranderen !!


Zoals de meesten al wel mee hebben gekregen zijn we als LSOHV al een tijd in contact met het Amerikaanse bedrijf Embark m.b.t. de toekomst van de fokkerij in combinatie met hun DNA test.
Na een korte proef door het testen van een twintigtal honden werden we al snel enthousiast over de mogelijkheden die de uitslagen gaven. De uitslag van de Embark-test geeft namelijk alle relevante informatie voor hondeneigenaren en natuurlijk voor fokkers en dekreu-eigenaren.

Zo’n uitslag is opgedeeld in drie categorieën:
Gezondheid, ras en genetische afkomst en fysieke kenmerken.

Over gezondheid kunnen we helder zijn, daarover willen we graag zoveel mogelijk weten want natuurlijk willen we een gezond ras fokken. We laten ons ondersteunen door deskundigen om de juiste adviezen te geven om gezondheid binnen ons ras te bevorderen.

Onder fysieke kenmerken vallen alle kenmerken waar we op kunnen testen die niet te maken hebben met de gezondheid van de hond, zoals de vachtkleur, vachtlengte- en structuur, oogkleur en lichaamsbouw. Hoewel deze laatste categorie altijd leuk is om te weten -je kunt er bijvoorbeeld mee voorspellen of er (on)gewenste kleuren aanwezig zijn- is vooral de gezondheid belangrijk.

Een tweede waardevolle tool van de Embark test is de categorie “inbreeding & diversity.” Er komt steeds meer aandacht voor het belang van genetische diversiteit voor rashonden. Inmiddels is wel duidelijk dat er binnen ons ras een grote behoefte is aan genetische diversiteit. De verwantschap binnen ons ras is veel te hoog en daar moeten we wat mee. Als er meer fokdieren getest worden via Embark geeft dit een extra mogelijkheid: als zowel de reu als teef getest zijn, kan worden berekend op welke gebieden en in welke mate de nakomelingen genetisch divers zullen zijn. Dit geeft fokkers voor het eerst de mogelijkheid om doelgericht te fokken voor behoud van de genetische diversiteit.

Tevens ontvangen wij informatie over het COI (genetisch bepaalde inteelt coëfficiënt) van honden die getest zijn en kunnen wij daarna van de aangemelde fokdieren ook het COI op basis van DNA uitrekenen vóór een eventuele dekking. Dit is dus een voorspellende tool op basis van het genetisch patroon van de honden en vele malen meer betrouwbaarder dan op basis van afkomst door stamboomonderzoek.

Naast de bovengenoemde waardevolle wetenswaardigheden gaat de LSOHV samen met Embark een project draaien waarbij er vóór 1 februari 2022 150 Oudduitse herders getest worden ten behoeve van ouderschapsverificatie.
Simpel gezegd; Embark levert ons een complete Embark test voor elke hond die getest wordt op ouderschapsverificatie, een trio van vader-moeder-pup.

Wat betekent dit ?

Vanaf 1 november 2021 zullen geboren nesten getest worden met de Embark test alsmede de ouderdieren van zo’n nest (ook als deze al door een andere firma zijn getest). De LSOHV heeft scherp onderhandeld en neemt Embark testen af die tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden. Deze testen leveren alle bovenstaande gegevens over genetische diversiteit, eventuele aandoeningen (voorlopig nog exclusief Dwerggroei) en fysieke kenmerken. Ook werkt men hierbij mee aan een gezonde toekomst van de Oudduitse herder.
De testkosten voor deze pups komen, tijdens dit project, voor de fokker op ongeveer dezelfde kosten als de Laboklin/VHL prijs. De LSOHV neemt, voorlopig tijdens dit project, een deel van de testkosten voor haar rekening. De kosten voor de ouderdieren van deze nesten, die in principe al getest zijn, komen ook voor rekening van de LSOHV. De Embark geteste pups hoeven dus niet meer getest te worden bij VHL of Laboklin, maar krijgen een DNA-profiel vanuit Embark!
Omdat we vóór 1 februari 2022 met de thans geboren en te verwachten nesten niet aan een aantal van 150 testen zullen komen, zullen er ook van oudere nesten trio’s worden gevormd (vader – moeder – kind) en worden getest. Als het DNA al is vastgelegd van deze honden (Laboklin / VHL) kunnen deze op kosten van de LSOHV Embark worden getest.

In 2019 zijn we op de ALV akkoord gegaan met ruim budget voor een populatie onderzoek. Dit budget gaat worden gebruikt voor dit onderzoek, omdat we van elke hond die getest wordt alle genetische gegevens ontvangen die we gericht kunnen inzetten voor de toekomst van de ODH en haar gezondheid. Daarbij komt dat de gemeten verwantschappen binnen ons ras intussen dermate hoog zijn dat wij niet nog 10 jaar op dezelfde voet verder kunnen. De firma Embark is bereid ons in de toekomst te blijven ondersteunen in het maken van onze toekomstplannen voor het ras en daarbij hebben we toegang tot de specialisten die werkzaam zijn bij Embark (dit is uniek en is ons bij andere laboratoria nooit gelukt).

Ook Marjoleine Roosendaal (wetenschapsjournalist gespecialiseerd in fokkerij en genetica) is bereid gevonden de LSOHV hierin te ondersteunen. De werkgroep Embark gaat samen met Marjoleine een plan opstellen voor de toekomst, aan de hand van de genetische gegevens van de door de LSOHV geteste honden.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.