lsohv

Vandaag 27 augustus 2022 hebben de leden van de LSOHV bericht gekregen van het bestuur. Het bestuur meldt dat zij haar werkzaamheden niet meer voorzet en dat op de voorzitter na alle bestuursleden hun bestuurslidmaatschap/lidmaatschap hebben opgezegd. De voorzitter van de vereniging zal als enige taak nog de overdracht vervullen aan een door de leden gekozen bestuur. We kiezen er voor die overdracht netjes te doen zodat er voor de leden zo min mogelijk hinder ontstaat. Het oude bestuur gaat verder in de stichting Sanus Canibus www.sanus-canibus.nl

De voorzitter van de vereniging zal een administratieve ondersteuning krijgen van de voormalig secretaris om de lopende zaken af te handelen.

Johan Schuurman (interim voorzitter) 27-8-2022

LangStokhaar en Oudduitse Herder Vereniging

De LSOHV is een Nederlandse vereniging, opgericht op 10 maart 2013, die is ontstaan uit een groep liefhebbers van de Oudduitse herder die zich willen inzetten voor de gezondheid van het ras. Op 23 maart 2019 is de vereniging gefuseerd met de zustervereniging de DHCN. Deze fusie kwam onder meer tot stand door de gezamenlijke visie op de manier van fokken. Niet de uiterlijke kenmerken van de hond maar de gezondheid en het welzijn van de hond staan voorop. Onder de noemer Breed fokken hanteren wij een fokprogramma wat er op is gericht de gezondheid van de populatie Oudduitse herders hoog te houden en excessen zoals een te sterk aflopende ruglijn en de vele bekende erfelijke aandoeningen zoveel mogelijk terug te dringen.

De LSOHV ondersteunt en adviseert hierbij haar in Nederland gevestigde fokkers door gebruik te maken van onder andere een grote database met gegevens van vele honderden Oudduitse Herders. Hierdoor zijn zaken als inteelt en/of te nauwe verwantschap makkelijk terug te vinden.

Kwaliteit gaat voor kwantiteit!

De LSOHV wil kwaliteit laten prevaleren hetgeen zichtbaar is door toepassing van een gefundeerd en vooruitstrevend fokbeleid dat door fokkers, met het oog voor ras en socialisatie, wordt uitgedragen en toegepast.

Daarnaast is de LSOHV onderscheidend door niet te streven naar aansluiting bij de Raad van Beheer maar voor een zelfstandige positie en daarin vooruitstrevend te zijn in de belangenbehartiging van het ras. De LSOHV zal zich meer richten op vergelijkbare zusterverenigingen in het buitenland en zoekt op verschillende gebieden zoals gezondheid, afstemming op het gebied van shows, keurmeesters etc, samenwerking met verenigingen binnen de landsgrenzen.

De LSOHV is er niet alleen voor de fokkers maar zeker ook voor de liefhebbers van de Oudduitse Herder. Naast de jaarlijkse show zullen er ringtrainingen en workshops worden georganiseerd als ook prachtige wandelingen.

Leden van verdienste:

Ton Opdam, Johan Sluijer en Rien Zetzema


Sponsors:

    

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.